Il-Qaddis tal-ġimgħa - KOLBE Web TV

Go to content

Il-Qaddis tal-ġimgħa

San Ġużepp ta' Copertino
(18 ta' Settembru)
San Ludoviku
(25 ta' Awwissu)
Sant'Elena
(18 ta' Awwissu)
Santa Marta ta' Betanja
(29 ta' Lulju)
Sant'Anna u San Ġwakkin
(26 ta' Lulju)
Beatu Nazju Falzon
(1 ta' Lulju)
San Ċirillu ta' Lixandra
(27 ta' Ġunju)
San Ġwann Griżostmu
(13 ta' Settembru)
San Massimiljan M. Kolbe
(14 ta' Awwissu)
San Bonaventura
(15 ta' Lulju)
San Alwiġi Gonzaga
(21 ta' Ġunju)
San Girgor il-Kbir
(3 ta' Settembru)
San Duminku
(8 ta' Awwissu)
San Benedittu
(11 ta' Lulju)
Sant'Antnin ta' Padova
(13 ta' Ġunju)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2020. All rights reserved.
 
Back to content