Il-Qaddis tal-ġimgħa - KOLBE Web TV

Go to content

Il-Qaddis tal-ġimgħa

San Ċirillu ta' Lixandra
(27 ta' Ġunju)
Beatu Nazju Falzon
(1 ta' Lulju)
San Alwiġi Gonzaga
(21 ta' Ġunju)
Sant'Antnin ta' Padova
(13 ta' Ġunju)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2020. All rights reserved.
 
Back to content