Il-Qaddis tal-ġimgħa - KOLBE Web TV

Go to content

Il-Qaddis tal-ġimgħa

Sant'Anna u San Ġwakkin
(26 ta' Lulju)
Santa Marta ta' Betanja
(29 ta' Lulju)
San Ċirillu ta' Lixandra
(27 ta' Ġunju)
Beatu Nazju Falzon
(1 ta' Lulju)
San Bonaventura
(15 ta' Lulju)
San Alwiġi Gonzaga
(21 ta' Ġunju)
San Duminku
(8 ta' Awwissu)
San Benedittu
(11 ta' Lulju)
Sant'Antnin ta' Padova
(13 ta' Ġunju)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2020. All rights reserved.
 
Back to content